بیانیهٔ بی‌طرفی

مدیر ارشد آزمایشگاه رایا سنجش ایرانیان از طریق این بیانیه، صراحتاً اعلام می‌دارد که به‌ عنوان یک آزمایشگاه معتبر و مستقل، کلیه پرسنل از هرگونه فشار داخلی و یا خارجی که تأثیر منفی بر کیفیت نتایج آزمون ‌ها می‌گذارد، رها می‌باشند و فعالیت‌های خود را با تأکید بر درستکاری، حفظ محرمانگی، رعایت بی‌طرفی و استقلال در قضاوت و اعلام نظر حرفه‌ای در آزمایشگاه به دور از تبعیض و بر طبق اصول حرفه‌ای انجام می‌دهند. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتریان جزء تعهدات اولیه این شرکت می‌باشد و این شرکت با تمامی توان و منابع در اختیار خود در راستای خدشه ناپذیری این اصول تلاش خواهد نمود. به همین منظور مدیر ارشد در کلیه فرایندهای آزمایشگاه، مدیر فنی را مسئول حصول اطمینان از اجرای صحیح فعالیت‌ها مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 نموده است.
همچنین مدیر ارشد متعهد می‌گردد منابع لازم مالی و منابع انسانی را برای استقرار این استاندارد ISO/IEC 17025:2017 فراهم نماید.
با توجه به این که رفتار پرسنل نشان دهنده کل آزمایشگاه و نگرش افراد می شود رعایت موارد زیر برای کلیه پرسنل سازمان الزامیست.

با آرزوی تحقق اهداف عالی آزمایشگاه

شقایق رمضان

۱۳۹۸/۰۵/۳۰